Formats en werkwijzen

Op deze pagina vind je formats en werkwijzen die je als voorbeeld kunt gebruiken voor het schrijven van een werkwijze, borgboek of kwaliteitskaart rekenen voor jouw school. Je kunt het originele word-bestand opvragen via het contactformulier.

Referentieniveaus

Protocol Dyscalculie

  • Het Fasenmodel: een uitwerking van de verschillende fasen voor het vroegtijdig signaleren van rekenproblemen en het afstemmen van begeleiding.

Werkwijze Ontwikkelingsperspectief (OPP)

  • OPP rekenen: een stappenplan voor het opstellen van een ontwikkelingsperspectief rekenen op leerroute 2. Dit document is gemaakt in samenwerking met Hetty Wouda en Bernadette de Goede van Passend Onderwijs Almere.

Kwaliteitskaart rekenen

Rekenbeleidsplan

De komende maanden zullen op deze pagina meer werkwijzen, formats en voorbeelden gedeeld worden.