Training RD4 rekendiagnostiek

Training RD4 rekendiagnostiek

RD4 is een online rekenonderzoek waarmee de rekenvaardigheid van een leerling in kaart gebracht kan worden. RD4 gebruikt de vier handelingsniveaus van het handelingsmodel, zoals beschreven in het protocol ERWD, als uitgangspunt. Het programma beslaat de belangrijkste doelen van groep E1 tot en met E8.

De onderzoeker bepaalt zelf de route door het programma, afhankelijk van het niveau en de problematiek van de leerling. De navigatie in de matrix helpt de onderzoeker om de route te kunnen kiezen door de leerstof. Daarbij kun je kiezen voor:

  • de verschillende handelingsniveaus binnen een doel
  • de verschillende doelen binnen een leerlijn
  • de verschillende leerlijnen binnen een domein

De kleuren in het leerlingprofiel dat ontstaat gedurende het rekenonderzoek geeft aan welke doelen de leerling beheerst en op welk handelingsniveau hij of zij deze beheerst. Op basis van het profiel kan een rekenaanbod op maat opgesteld worden.

RD4 is zeer geschikt voor IB’ers, rekencoördinatoren, rekenspecialisten, ambulant begeleiders en RT’ers in fase oranje van het fasenmodel. Enige basiskennis van de modellen van het protocol ERWD (handelingsmodel, hoofdfasenmodel en drieslagmodel) is vereist om met RD4 van start te kunnen gaan.

RD4 training bestaat uit drie bijeenkomsten en een aantal opdrachten.

  • bijeenkomst 1: kennismaking met het programma
  • huiswerk na bijeenkomst 1: afname van een rekenonderzoek (0-meting)
  • bijeenkomst 2: analyse van het eerste onderzoek
  •  huiswerk na bijeenkomst 2: uitvoeren van 6 oefensessies
  • bijeenkomst 3: analyse van het hulpplan
  • huiswerk na bijeenkomst 3: afname tweede rekenonderzoek (vooruitgang) en inleveren van het verslag.

Door het jaar heen worden RD4-trainingen aangeboden. Kijk hier voor de geplande data en meer achtergrondinformatie over RD4. Naast de landelijke bijeenkomsten is het ook mogelijk om een training binnen een bestuur of samenwerkingsverband te organiseren. Rekenkracht is een gecertificeerd trainer en kan deze training verzorgen. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.