Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs

De tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs is een uitwerking van de rekendoelen voor groep 2 tot en met 8 op weg naar referentieniveau 1S. Per jaargroep en per leerlijn staat beschreven wat leerlingen in de loop van groep 2 tot en met groep 8 moeten leren begrijpen, kennen en kunnen. Het zijn beheersingsdoelen. Het … Meer lezen over Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs