Gedifferentieerd RekenOnderWijs (GROW)

differentiatiecyclus

Het Project ‘Gedifferentieerd RekenOnderWijs’ (GROW) is een project van Universiteit Utrecht samen met een aantal consortiumpartners, waaronder Rekenkracht. Meer informatie over het project ‘Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs’ vindt u hier.

Het GROW-project is een nascholingstraject met als doel de onderwijsprofessionals te ondersteunen bij de afstemming van hun rekenonderwijs op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Door verbetering van de afstemming zullen de rekenresultaten verbeteren.

De basis van het traject is de differentiatiecyclus. Het toepassen van differentiatie vraagt om een systemische en stapsgewijze aanpak. De differentiatiecyclus is daarom een cyclisch model en bestaat uit vijf stappen die de differentiatie ondersteunen. Het handelingsmodel, hoofdlijnenmodel en het drieslagmodel (Protocol ERWD) vormen het rekeninhoudelijke hart van dit traject.

Werkwijze

De differentiatiecyclus zal in eerste instantie gebruikt worden om na te gaan welke onderdelen van de cyclus gerealiseerd zijn binnen de school en welke onderdelen nog versterkt kunnen of moeten worden. Dit kan globaal tijdens het intakegesprek. Door middel van gesprekken met leerkrachten en IB’er(s) en een kijkje tijdens de rekenles kunnen de aandachtspunten, indien nodig, verder aangescherpt worden.

Op basis van de schoolspecifieke aandachtspunten zullen één of meer fasen van de cyclus verdiept worden met het team of een deel van het team. In overleg zal een passend begeleidingstraject samengesteld worden.

Neem gerust contact op om de mogelijkheden voor uw school te spreken.