GROW

differentiatiecyclus

Het Project ‘Gedifferentieerd RekenOnderWijs’ (GROW) is een onderzoeksproject van Universiteit Utrecht samen met een aantal consortiumpartners, waaronder Rekenkracht. Meer informatie over het project ‘Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs’ vindt u hier.

Het GROW-project is uitgewerkt in een nascholingstraject. De basis van het traject is een differentiatiecyclus. de cyclus bestaat uit vijf fasen die het afstemmen van het rekenaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerlingen ondersteunen. Het handelingsmodel, hoofdfasenmodel en het drieslagmodel (Protocol ERWD) vormen het rekeninhoudelijke hart van dit traject. Door verbetering van de afstemming zullen de rekenresultaten verbeteren.

Werkwijze

De differentiatiecyclus zal eerst gebruikt worden om na te gaan welke fasen van de cyclus gerealiseerd zijn binnen de school en welke onderdelen nog versterkt moeten worden. Op basis van de schoolspecifieke aandachtspunten zullen één of meer fasen van de cyclus verdiept worden.

Neem gerust contact op om de mogelijkheden voor uw school te spreken.