GROW

differentiatiecyclus

Het Project ‘Gedifferentieerd RekenOnderWijs’ (GROW) is een onderzoeksproject van Universiteit Utrecht samen met een aantal consortiumpartners, waaronder Rekenkracht. Meer informatie over het project ‘Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs’ vindt u hier.

Het GROW-project is uitgewerkt in een nascholingstraject. De basis van het traject is een differentiatiecyclus. De cyclus bestaat uit vijf fasen die het afstemmen van het rekenaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerlingen ondersteunen. Het handelingsmodel, hoofdfasenmodel en het drieslagmodel (Didactische modellen uit het Protocol ERWD) vormen het rekeninhoudelijke hart van dit traject. Door verbetering van de afstemming zullen de rekenresultaten verbeteren.

Werkwijze

Bij de start van het project zal nagegaan worden welke fasen van de cyclus gerealiseerd zijn en welke fasen versterkt kunnen worden. Op basis van de schoolspecifieke aandachtspunten zullen één of meer fasen van de cyclus verdiept worden.

Neem gerust contact op om de mogelijkheden voor uw school te bespreken.