Nieuwe rekenmethode

Een nieuwe rekenmethode kiezen

De aanschaf van een nieuwe rekenmethode vraagt om een doordacht keuzeproces. Denk aan de volgende stappen bij de keuze van een nieuwe rekenmethode:

 1. Stel een rekenwerkgroep of leerteam samen die het voortouw neemt bij het keuzetraject.
  • Bepaal welke stappen de rekenwerkgroep zet en bij welke stappen het hele team betrokken wordt.
 2. Bepaal de visie op goed rekenonderwijs op school.
 3. Evalueer de huidige rekenmethode.
  • Waar zijn we blij mee?
  • Wat werkt niet of wat mist?
  • Welke wensen hebben we?
 4. Stel een behapbare criterialijst op met de 15 belangrijkste criteria.
  • Waar moet de nieuwe rekenmethode in ieder geval aan voldoen?
  • Gebruik deze criterialijst als je wilt weten wat je op de criterialijst zou kunnen zetten.
 5. Bekijk de nieuwe rekenmethoden aan de hand van de criterialijst.
  • Vraag zichtzendingen aan en bekijk de materialen. Neem bijvoorbeeld eens een leerlijn onder de loep.
  • Bezoek een (online) methode-oriëntatiemiddag van de schoolleverancier of bezoek een kenniscentrum.
  • Nodig de schoolleverancier of uitgeverij uit om de methode te presenteren of volg een webinar over de methode.
  • Lees achtergrondinformatie over de methoden. Veel is te vinden op de methodes-sites en in de gebruikersgroepen op Facebook.
  • Neem contact op met scholen die de methode gebruiken. De uitgeverijen hebben namen van scholen die hun ervaringen wel willen delen.
 6. Kies twee rekenmethoden die je uit gaat proberen.
  • Vul de criterialijst in en bepaal welke rekenmethodes je uit wilt proberen.
 7. Probeer iedere methode een week uit in de klas.
  • Kies een blok met doelen die de leerlingen aan kunnen.
  • Hoe werkt de methode? Wat vind je fijn en wat vind je minder fijn?
  • Wat vinden de leerlingen van de methode?
  • Vul de criterialijst aan.
 8. Bespreek met elkaar de ingevulde criterialijsten en de ervaringen en neem een beslissing.

Nicolette Simons van Edux Onderwijspartners heeft een overzicht gemaakt van de kenmerken van de volgende nieuwe rekenmethodes: Alles Telt Q, Getal & Ruimte Junior en Pluspunt & De Wereld in Getallen. Het bestand vind je hier.

Ook Remco Hoeymans heeft een methodevergelijker gemaakt. Het overzicht vind je hier.

Ben je lid van het onderwijstijdschrift JSW zoek dan hier in het archief voor de beschrijvingen van de verschillende rekenmethodes uit de rubriek Gereedschap.

Een nieuwe rekenmethode invoeren

‘Een goed begin is het halve werk’! Deze uitspraak geldt zeker voor de implementatie van een nieuwe rekenmethode. De nieuwe generatie rekenmethodes zijn nieuw of volledig herzien. Didactische modellen uit het protocol ERWD zijn geïntegreerd, er zijn rekeninhoudelijke keuzes gemaakt, 21ste eeuwse vaardigheden en formatief evalueren hebben een plekje gekregen en veel methodes hebben de mogelijkheid om volledig digitaal te werken.

Aandachtspunten bij de invoering van een nieuwe rekenmethode:

 • De overstap van de oude naar de nieuwe methode vraagt, met name voor de bovenbouw, voorafgaand aan het nieuwe schooljaar al een gerichte overstap. Verschillende uitgeverijen hebben hier een overstapdocument voor gemaakt. Vraag hier naar.
 • Bij de start van het schooljaar vragen de digitale componenten van de methodes een flinke verdieping in de klassenorganisatie en de analyse van de rekenresultaten. De plaats van de instructie moet daarbij expliciet ter sprake komen.
 • De didactische modellen, keuzes in de nieuwe leerstoflijnen en de inzet van rekenspellen vragen gedurende het jaar een verdere verdieping zodat leerkrachten uit de methode halen wat erin zit.
 • Verdieping van een doelgerichte rekeninstructie en klassenconsultaties zijn heel waardevol als de rekenresultaten tegenvallen en de invoering van de nieuwe methode een kwaliteitsimpuls moet geven. De rekencoördinator en de rekenwerkgroep spelen hierbij een belangrijke rol.
 • Leg de afspraken die je met elkaar maakt meteen vast in een digitaal borgboek. Op die manier heb je alle afspraken op een rijtje.

Rekenkracht is gecertificeerd implementatietrainer van de methoden Pluspunt 4, De Wereld in Getallen 5, Rekenplein, Rekenroute, Alles Telt Q en Semsom. Een standaard implementatietraject bestaat uit drie bijeenkomsten: een startbijeenkomst en twee verdiepingsbijeenkomsten. De inhoud van de verdiepingsbijeenkomsten zal op basis van wensen en vragen samengesteld worden. Een ronde klassenbezoek waarbij leerkrachten feedback krijgen op hun rekenles is heel waardevol en effectief om de methode onder de knie te krijgen.

Een implementatietraject op maat bijvoorbeeld aansluitend bij een onderwijsconcept, de behoefte van een bouw of gekoppeld aan een rekenverbeterplan of zwakke rekengroep is ook mogelijk. Neem contact op, dan bespreken we wat het beste aansluit bij jullie wensen.