PraktischRekenen.nl

site praktisch rekenen

Met de komst van Passende Perspectieven is concreet geworden welke rekendoelen er toe doen voor (zwakke) rekenaars op leerroute 3. Kenmerkend voor de doelen op leerroute 3 is het rekenen in betekenisvolle contexten met concreet materiaal. Functionele gecijferdheid betekent voor deze leerlingen vooral praktisch rekenen.

De leerlingen op leerroute 3 hebben vooral baat bij het rekenen met geld, klokkijken, meten en wegen en omgaan met breuken en procenten uit de dagelijkse praktijk. Veel leerkrachten bieden deze activiteiten niet of nauwelijks aan omdat ze in de methode weinig geschikte lessen vinden op een afgestemd niveau of omdat ze niet toe komen aan deze onderwerpen. Daarnaast is niet concreet welke activiteiten geschikt zijn voor kinderen op leerroute 3 en waar je ze kunt vinden.

In 2021 komt daarom de website  www.praktischrekenen.nl online. Op dit moment kun je de site al bezoeken, maar vind je nog niet bij alle doelen een lesactiviteit.

Op deze website vind je voor de domeinen meten, meetkunde, verbanden en verhoudingen een rijke selectie van praktische lesactiviteiten die aansluiten bij de doelen van Passende Perspectieven leerroute 3. De website wordt maandelijks aangevuld met nieuwe rekenactiviteiten gemaakt voor en ook door leerkrachten. De activiteiten op de website zijn geordend op doel en zijn methode-onafhankelijk.

De rekenactiviteiten op de site kunnen op verschillende manieren ingezet worden. Denk bijvoorbeeld rekenprojecten, doe-vrijdag en het verrijken van de rekenmethode met praktische rekenactiviteiten. het is ook mogelijk om methode-onafhankelijk te werken vanuit leerlijnen.

Rekenkracht denkt graag met je mee bij de invoering van praktisch rekenen en Passende Perspectieven. Voor het verkennen van de mogelijkheden kun je denken aan een workshop of een introductiebijeenkomst. Ondersteuning bij implementatie kan natuurlijk ook. Het gebruik van praktischrekenen.nl wordt vaak gecombineerd met een verdieping van de rekendidactiek aan de hand van de modellen uit het protocol ERWD.

Neem gerust contact op bij vragen over de mogelijkheden.