PraktischRekenen.nl

Met de komst van Passende Perspectieven is concreet geworden welke rekendoelen er toe doen voor (zwakke) rekenaars op leerroute 3. Kenmerkend voor de doelen op leerroute 3 is het rekenen in betekenisvolle contexten met concreet materiaal. Functionele gecijferdheid betekent voor deze leerlingen vooral: praktisch rekenen.

De leerlingen op leerroute 3 hebben vooral baat bij praktisch rekenen, zoals het rekenen met geld, klokkijken, meten en wegen en omgaan met breuken en procenten uit de dagelijkse praktijk. Veel leerkrachten komen aan deze activiteiten niet of nauwelijks toe omdat ze in de methode weinig concrete lessen vinden op hun niveau. Gevolg is dat leerkrachten de methode vaak niet los durven te laten en onvoldoende tijd hebben om een praktische rekenlijn uit te zetten.

In augustus 2016 komt daarom de website  http://www.praktischrekenen.nl online.

Op deze website vindt u voor de domeinen meten, meetkunde, verbanden en verhoudingen een rijke selectie van praktische lesideeën/ rekenhoeken die aansluiten bij de doelen van Passende Perspectieven leerroute 3. De website wordt maandelijks aangevuld voor en door leerkrachten. In mei 2017 zal er voor alle doelen van deze domeinen minimaal 1 praktische rekenactiviteit beschikbaar zijn.

De activiteiten op de website zijn methode-onafhankelijk. Gebruikers worden uitgenodigd om eigen ideeën en varianten aan te dragen in het beschikbare format zodat veel meer ideeën beschikbaar komen. De website bevat geen werkbladen ter verwerking, tenzij deze online beschikbaar zijn en er naar verwezen kan worden.