Rekenspecialist ERWD

In deze praktische training worden de kenmerken van goed rekenonderwijs op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau in beeld gebracht en verdiept. Belangrijke uitgangspunten van de training zijn de modellen van het protocol ERWD:

 • het handelingsmodel, model hoofdlijnen en het drieslagmodel binnen het diagnostisch onderwijzen en afstemmen op onderwijsbehoeften
 • het sporenmodel binnen het rekenbeleid in de school.
 • het fasenmodel binnen het zorgbeleid.

Daarnaast wordt ook invulling gegeven aan het intern rekenonderzoek in fase oranje. Rekenonderzoek in de fase rood, met als doel om te komen tot een dyscalculieverklaring, valt niet binnen deze training.

Inhoud in grote lijnen:

Bijeenkomst 1:

 • Het Protocol ERWD in vogelvlucht
 • Het handelingsmodel en hoofdlijnenmodel binnen de rekenles

Bijeenkomst 2:

 • Activerende rekeninstructie en de inzet van de wisbordjes
 • Diagnosticerend onderwijzen met de modellen
 • Het Drieslagmodel en de inzet van de vertaalcirkel

Bijeenkomst 3:

 • Toetsen en formatief evalueren (peilingsspellen)
 • Van onderwijsbehoeften naar blokplanning

Bijeenkomst 4:

 • Diagnostisch gesprek
 • Referentieniveaus en Passende Perspectieven

Bijeenkomst 5:

 • Zorgbeleid en het fasenmodel
 • Intern diagnostisch rekenonderzoek

Bijeenkomst 6:

 • Begeleiding van leerlingen met rekenproblemen
 • Rekenbeleid

Bijeenkomst 7:

 • Presentatie van de eindopdracht

 

Tijdens de training zullen verschillende opdrachten uitgevoerd worden om de kennis en vaardigheden van de bijeenkomst toe te passen in de eigen klas, school of instelling. De opdrachten zijn steeds op verschillende niveaus geformuleerd  zodat deze aansluit bij de eigen onderwijspraktijk. Een klassenconsultatie en de analyse van een rekenles op video zijn belangrijke onderdelen van de training. De training wordt afgesloten met een onderzoek over of uitwerking van een zelf gekozen onderwerp. In de laatste bijeenkomst worden deze onderzoekjes of uitwerkingen aan elkaar gepresenteerd. Dit geeft heel veel rekeninspiratie.

Aan het einde van de training weet de cursist hoe hij of zij

 • het rekenonderwijs inhoudelijk kan af te stemmen op de leerlingen in de klas
 • leerkrachten kan ondersteunen bij het in beeld brengen van rekenproblemen en een passende aanpak te kiezen
 • de directie kan adviseren bij het versterken van het rekenonderwijs op school.

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van minimaal 3,5 uur en wordt incompany (binnen een school, bestuur of samenwerkingsverband) gegeven.

Wilt u meer informatie, vraag dan naar de uitgebreide beschrijving van de training.