Passende Perspectieven Rekenen voor het Praktijkonderwijs.

Het praktijkonderwijs heeft een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor de leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het goed als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. SLO heeft daarom voor het praktijkonderwijs leerroutes rekenen opgesteld met bijbehorende concretiseringen en voorbeelden. De verschillende sectoren zijn daarbij meegenomen. De volgende documenten zijn … Meer lezen over Passende Perspectieven Rekenen voor het Praktijkonderwijs.

Passende Perspectieven Rekenen voor het VMBO.

SLO heeft, naast de Passende Perspectieven voor het basisonderwijs, ook twee leerroutes ontwikkeld voor het vmbo. De leerlingen zouden aan het einde van het vmbo referentieniveau 2F moeten beheersen. Een deel van deze leerlingen, met name de vmbo-bb en -kb leerlingen, lukt het niet om 2F te halen. Vaak zijn dit leerlingen die bij de … Meer lezen over Passende Perspectieven Rekenen voor het VMBO.