Passende Perspectieven Rekenen voor het Praktijkonderwijs.

leerroutes afbeelding

Het praktijkonderwijs heeft een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor de leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het goed als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. SLO heeft daarom voor het praktijkonderwijs leerroutes rekenen opgesteld met bijbehorende concretiseringen en voorbeelden. De verschillende sectoren zijn daarbij meegenomen.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

 

Neem gerust contact op bij vragen over het gebruik van de documenten.

Passende Perspectieven Rekenen voor het VMBO.

20180220_234406.jpg

SLO heeft, naast de Passende Perspectieven voor het basisonderwijs, ook twee leerroutes ontwikkeld voor het vmbo. De leerlingen zouden aan het einde van het vmbo referentieniveau 2F moeten beheersen. Een deel van deze leerlingen, met name de vmbo-bb en -kb leerlingen, lukt het niet om 2F te halen. Vaak zijn dit leerlingen die bij de start van de brugklas 1F niet beheersen.

Voor het vmbo-bb/kb zijn er twee leerroutes ontwikkeld:

  • Leerroute 2F die leidt tot referentieniveau 2F
  • Leerroute 2A die voorbereidt op het afleggen van de rekentoets 2A.

Voor beide leerroutes zijn er doelenlijsten gemaakt. Verder zijn er leerrouteoverzichten beschikbaar voor de vier rekendomeinen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. Om een beeld te geven hoe je de leerroutes in kunt zetten staan er van twee scholen interviewverslagen op de SLO-site.

Neem bij vragen over het gebruik van de documenten gerust contact op.