Uitwerking Passende Perspectieven leerroute 2 bij Startrekenen.

De uitwerking van Passende Perspectieven leerroute 2 bij de Startrekenen-materialen is nu ook beschikbaar! De uitwerking is gemaakt in samenwerking met Hetty Wouda en Gerdien Holst van Passend Onderwijs Almere. Je vindt het document (word-bestand) onder het tabblad ‘Passende Perspectieven’ en via deze link. In de uitwerking wordt uitgegaan van de doelen van leerroute 2. Per leerroute … Meer lezen over Uitwerking Passende Perspectieven leerroute 2 bij Startrekenen.

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs

De tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs is een uitwerking van de rekendoelen voor groep 2 tot en met 8 op weg naar referentieniveau 1S. Per jaargroep en per leerlijn staat beschreven wat leerlingen in de loop van groep 2 tot en met groep 8 moeten leren begrijpen, kennen en kunnen. Het zijn beheersingsdoelen. Het … Meer lezen over Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs

Passende Perspectieven Rekenen voor het Praktijkonderwijs.

Het praktijkonderwijs heeft een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor de leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het goed als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. SLO heeft daarom voor het praktijkonderwijs leerroutes rekenen opgesteld met bijbehorende concretiseringen en voorbeelden. De verschillende sectoren zijn daarbij meegenomen. De volgende documenten zijn … Meer lezen over Passende Perspectieven Rekenen voor het Praktijkonderwijs.

Passende Perspectieven Rekenen voor het VMBO.

SLO heeft, naast de Passende Perspectieven voor het basisonderwijs, ook twee leerroutes ontwikkeld voor het vmbo. De leerlingen zouden aan het einde van het vmbo referentieniveau 2F moeten beheersen. Een deel van deze leerlingen, met name de vmbo-bb en -kb leerlingen, lukt het niet om 2F te halen. Vaak zijn dit leerlingen die bij de … Meer lezen over Passende Perspectieven Rekenen voor het VMBO.

Passende Perspectieven Rekenen voor het(s)bo en so.

Passende Perspectieven Rekenen voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs richt zich op kinderen die referentieniveau 1S en 1F niet halen op 12-jarige leeftijd. Het doel van het project is om een passend onderwijsaanbod voor deze groep leerlingen aan te bieden. SLO heeft binnen dit project verschillende producten ontwikkeld: Profielschetsen met een … Meer lezen over Passende Perspectieven Rekenen voor het(s)bo en so.

Uitwerking Passende Perspectieven voor Pluspunt is er!

De uitwerking van de Passende Perspectieven voor Pluspunt is klaar!. Je vindt het document onder het tabblad ‘Passende Perspectieven’ en hier. In het document staat per oefening aangegeven wat Passende Perspectieven zegt over de verschillende doelen en bijbehorende leerstof op leerroute 1, 2 en 3. Het is nadrukkelijk geen routeboekje aan de hand waarvan leerstof weggestreept kan worden! Er moeten ook … Meer lezen over Uitwerking Passende Perspectieven voor Pluspunt is er!

Passende Perspectieven rekenen voor De Wereld in Getallen.

De uitwerking van De Wereld in Getallen is klaar!. Je vindt het document onder het tabblad 'Passende Perspectieven' en hier. In het document staat per oefening aangegeven wat Passende Perspectieven zegt over die oefening op leerroute 1, 2 en 3. Het is nadrukkelijk geen routeboekje! Steeds zal het programma van deze leerlingen op een beredeneerde manier samengesteld moeten worden. Neem voor vragen of opmerkingen … Meer lezen over Passende Perspectieven rekenen voor De Wereld in Getallen.