Uitwerking Passende Perspectieven voor Pluspunt is er!

Pluspunt-3-groep-3-leerlijnenboek-(c)5414710

De uitwerking van de Passende Perspectieven voor Pluspunt is klaar!.

Je vindt het document onder het tabblad ‘Passende Perspectieven’ en hier. In het document staat per oefening aangegeven wat Passende Perspectieven zegt over de verschillende doelen en bijbehorende leerstof op leerroute 1, 2 en 3. Het is nadrukkelijk geen routeboekje aan de hand waarvan leerstof weggestreept kan worden! Er moeten ook doelen toegevoegd worden. In de bovenbouw zouden alle leerlingen kennis moeten maken met bijvoorbeeld eenvoudige breuken en procenten. Dit vraagt om een beredeneerd aanbod. Gebruik daarbij de overzichten van de leerroutes.

Neem voor vragen of opmerkingen gerust contact op!

Bronja