Uitwerking Passende Perspectieven leerroute 2 bij Startrekenen.

De uitwerking van Passende Perspectieven leerroute 2 bij de Startrekenen-materialen is nu ook beschikbaar!

De uitwerking is gemaakt in samenwerking met Hetty Wouda en Gerdien Holst van Passend Onderwijs Almere. Je vindt het document (word-bestand) onder het tabblad ‘Passende Perspectieven’ en via deze link.

In de uitwerking wordt uitgegaan van de doelen van leerroute 2. Per leerroute 2 doel is aangegeven in welke hoofdstukken instructie en oefenstof te vinden is bij dit doel. Je kunt de uitwerking als bijlage toevoegen aan een handelingsplan of ontwikkelingsperspectief. In de uitwerking kun je vervolgens registreren welke doelen beheerst worden, wat de doelen zijn van de nieuwe periode en de bijbehorende oefenstof kiezen. Je kunt de uitwerking ook gebruiken om het methodeaanbod aan te vullen met extra instructie en oefenstof. Zie voor meer informatie over de werkwijze de inleiding.

Neem bij vragen of opmerkingen gerust contact op!

Uitwerking Passende Perspectieven voor Pluspunt is er!

Pluspunt-3-groep-3-leerlijnenboek-(c)5414710

De uitwerking van de Passende Perspectieven voor Pluspunt is klaar!.

Je vindt het document onder het tabblad ‘Passende Perspectieven’ en hier. In het document staat per oefening aangegeven wat Passende Perspectieven zegt over de verschillende doelen en bijbehorende leerstof op leerroute 1, 2 en 3. Het is nadrukkelijk geen routeboekje aan de hand waarvan leerstof weggestreept kan worden! Er moeten ook doelen toegevoegd worden. In de bovenbouw zouden alle leerlingen kennis moeten maken met bijvoorbeeld eenvoudige breuken en procenten. Dit vraagt om een beredeneerd aanbod. Gebruik daarbij de overzichten van de leerroutes.

Neem voor vragen of opmerkingen gerust contact op!

Bronja

Passende Perspectieven rekenen voor De Wereld in Getallen.

WIG

De uitwerking van De Wereld in Getallen is klaar!.

Je vindt het document onder het tabblad ‘Passende Perspectieven’ en hier. In het document staat per oefening aangegeven wat Passende Perspectieven zegt over die oefening op leerroute 1, 2 en 3. Het is nadrukkelijk geen routeboekje! Steeds zal het programma van deze leerlingen op een beredeneerde manier samengesteld moeten worden. Neem voor vragen of opmerkingen gerust contact op!

Bronja